Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

reeddpepper
8518 8e48
Reposted fromambermoon ambermoon viamglistyporanek mglistyporanek
reeddpepper
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
reeddpepper
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— znalezione
reeddpepper
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
reeddpepper
9649 1b3a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaluna laluna
reeddpepper
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry

March 02 2019

reeddpepper
6526 0bb5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialaluna laluna
reeddpepper
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
reeddpepper
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vianaturalginger naturalginger
reeddpepper
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia vianaturalginger naturalginger
7264 f56b 500

geardoctors:

A romantic moment in a romantic place with perfect person

reeddpepper
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
Reposted fromnaturalginger naturalginger

February 28 2019

reeddpepper
4760 ad7d 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
reeddpepper
2193 4365
reeddpepper
3788 ba9a 500
Reposted fromprecelka precelka vialaluna laluna
reeddpepper
3721 3d36
Reposted fromonlyman onlyman vialaluna laluna
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viadontforgot dontforgot

February 26 2019

reeddpepper
4136 538d 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
3852 c6e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl