Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

1984 4e85

fuckyeahmodernflapper:

Peter de Greef sheet music cover.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaMissTake MissTake
1985 0f61 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaMissTake MissTake
reeddpepper
4154 6941 500
Reposted fromechium echium viaMissTake MissTake
reeddpepper
reeddpepper
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viaMissTake MissTake
reeddpepper
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaMissTake MissTake
reeddpepper
6845 0fda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMissTake MissTake
reeddpepper
5769 3da8 500
Reposted fromYuei Yuei viaMissTake MissTake
reeddpepper
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaMissTake MissTake
reeddpepper
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.
— O.S.T.R.
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaMissTake MissTake
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaMissTake MissTake
reeddpepper
3216 9da0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMissTake MissTake
reeddpepper
7179 1608 500
Reposted fromlouse louse viaMissTake MissTake
reeddpepper
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego.
— Wisława Szymborska (via kolejna-blizna)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Zdolność do tłumienia uczuć często jest źródłem wypalenia
— (via my-sad-life-angel)
Reposted fromkostuchna kostuchna
reeddpepper
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasiostry siostry

October 03 2017

reeddpepper
Damskie suknie stawały się coraz krótsze, a w sezonie 1924-25 po raz pierwszy odsłonięto łydki. Wywołało to prawdziwą burzę, tym bardziej, że w tańcu widoczne bywały również kolana. A to już w ogóle nie mieściło się tradycjonalistom w głowach. W 1922 roku na rynku wydawniczym pojawiła się powieść Victora Margueritte'a "Chłopczyca", popularyzująca wśród kobiet chłopięcą sylwetkę. Całość dopełniała krótka fryzura i kapelusik przypominający kask. Pojawił się ostrzejszy makijaż: szminka, czarny tusz do rzęs, ołówek do oczu i lakier do paznokci. Modne stało się palenie papierosów, szczególnie w ozdobnych długich cygarniczkach.
— Sławomir Koper, Królowe salonów II RP
reeddpepper
4551 bffc 500
Reposted fromfungi fungi viadontforgot dontforgot
reeddpepper
3406 1797
Reposted fromkatsiu katsiu viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl