Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

reeddpepper
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viasiostry siostry
reeddpepper
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viayourhabit yourhabit
Reposted fromnokturnal nokturnal viayourhabit yourhabit
reeddpepper
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viayourhabit yourhabit
reeddpepper
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee viayourhabit yourhabit
reeddpepper
reeddpepper
8465 6118
Reposted frompapercup papercup viadontforgot dontforgot
reeddpepper
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viadontforgot dontforgot
reeddpepper
7293 c1ce 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viadontforgot dontforgot
reeddpepper
reeddpepper
3698 40d6 500
Reposted frompastelina pastelina viadontforgot dontforgot
reeddpepper
reeddpepper
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
reeddpepper
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961

June 13 2017

2432 a7e3 500
Reposted fromkostuchna kostuchna
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony. Bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje. Czujesz sie pusty i beznadziejny. Czujesz się zmęczony. Tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię: “Co jest nie tak?”, nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć. I w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
— (via racjonaalizm)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna
reeddpepper
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza.
— M. Pawlikowska
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viasiostry siostry
reeddpepper
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
reeddpepper
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl