Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

reeddpepper
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman vianaturalginger naturalginger
reeddpepper
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vianaturalginger naturalginger
reeddpepper
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina vianaturalginger naturalginger
reeddpepper
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
reeddpepper
7868 252c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
reeddpepper
7887 2217 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
reeddpepper
Reposted frombluuu bluuu
reeddpepper
Reposted frombluuu bluuu
reeddpepper
Reposted frombluuu bluuu
reeddpepper
0416 d1b4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
reeddpepper
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
Reposted fromAngiee Angiee vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
0521 0b6c 500
James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromkillme killme vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione
reeddpepper
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
0974 a83d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasiostry siostry
reeddpepper
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasiostry siostry
reeddpepper
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
reeddpepper
Zima  była dość sroga, lecz mimo tego czasami zapominałem włączyć  piecyk, bo nie potrafiłem odróżnić prawdziwego zimna od mego  zimna wewnętrznego.
— Murakami Haruki "Kronika ptaka nakręcacza"
reeddpepper
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl