Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

reeddpepper
5121 3cd8 500
Reposted frommoai moai viamglistyporanek mglistyporanek
reeddpepper
8053 f706
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viasiostry siostry
reeddpepper
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
reeddpepper
reeddpepper
8878 d879 500
reeddpepper

May 03 2019

reeddpepper
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
reeddpepper
6379 a9da
Reposted fromfoina foina vialaluna laluna
reeddpepper
6735 18a5 500
That's all I need and all I want.
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
reeddpepper
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo vialaluna laluna

May 01 2019

reeddpepper
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaMisqa Misqa
reeddpepper
Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci.
— Sigmund Freud
Reposted fromlovvie lovvie viaMisqa Misqa
reeddpepper
Tak sobie myślę, że kiedy nie ma juz czasu, właśnie wtedy trzeba żyć na całego.
— Sylwia Trojanowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisqa Misqa
reeddpepper
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMisqa Misqa
reeddpepper
2293 4e56
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMisqa Misqa
reeddpepper

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMisqa Misqa
reeddpepper
Czasami odwaga szepcze: "Otrzep się i spróbuj jeszcze raz".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisqa Misqa
reeddpepper
Czego nie można kupić za pieniądze i dlaczego? Uczuć. Jakichkolwiek uczuć, które żywimy do drugiego człowieka bądź które są wyłącznie wewnątrz nas. Za pieniądze nie kupisz miłości, bo ona musi narodzić się sama. Szczęścia, bo je się po prostu w życiu ma. Przyjaźni, bo ona się wykształca z biegiem czasu. Zdrowia, bo nie jest to w żaden sposób możliwe. Radości, bo mało rzeczy przestaje człowieka z biegiem czasu cieszyć. Szacunku, bo zależy od nas samych. Empatii, bo ją się po prostu ma, a nie zdobywa. Rodziny, bo samemu trzeba ją zbudować. Czasu, bo nie ma takiego sposobu, by przywrócić utracony i przedłużyć dobiegający końca.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Nie pozwól mi nigdy powrócić do miejsc, z których z uzasadnionych powodów odeszłam. Do wspomnień, które zostały już przeanalizowane, rozłożone na czynniki pierwsze i przetransformowane w marzenia. Nie pozwól mi powracać do ludzi, którzy mnie opuścili, zostawiając mnie z brakującymi, ważnymi dla mnie częściami świata - mimo, że usilnie znowu chcą się w nim pojawić - ja już wszystko odbudowałam i w moim świecie nie ma pustych miejsc.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl