Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

reeddpepper

Dean running his fingers through his hair

reeddpepper
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn vialaluna laluna
reeddpepper
9084 6bac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
reeddpepper
9079 b34a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

November 04 2018

reeddpepper
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
reeddpepper
reeddpepper
9957 42e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc

November 02 2018

reeddpepper
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes vianieobecnosc nieobecnosc
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
8563 0533 500

October 26 2018

reeddpepper
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vianieobecnosc nieobecnosc

October 24 2018

reeddpepper
Kiedy dojdziesz do krawędzi, nie patrz w dół. Patrz na horyzont.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

October 22 2018

reeddpepper
9216 9814 500
reeddpepper
7631 6c2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

October 20 2018

reeddpepper
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent

October 18 2018

reeddpepper
5984 8b64 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
5702 1351
Reposted fromdippi dippi vianieobecnosc nieobecnosc

October 15 2018

reeddpepper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl