Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

reeddpepper
4817 5c3a 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
reeddpepper
4399 9885
reeddpepper
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
7590 545e 500
Reposted fromtaborri taborri viamidnightlover midnightlover
reeddpepper
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viamidnightlover midnightlover
reeddpepper
Amsterdam, The Netherlands
reeddpepper
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
reeddpepper
8070 2f39 500
Reposted frommslexi mslexi viamidnightlover midnightlover
reeddpepper
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
reeddpepper
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viamidnightlover midnightlover
reeddpepper
1874 26bb 500
Reposted fromkjuik kjuik viamidnightlover midnightlover
reeddpepper
reeddpepper
7352 74ee
reeddpepper
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamidnightlover midnightlover

February 18 2017

reeddpepper
8449 6021 500
Reposted fromkix kix
reeddpepper
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viakix kix
reeddpepper
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakix kix
reeddpepper
Są ludzie którzy bez pożegnania odchodzą i Ci co bez zapowiedzi wracają.
Reposted fromMokne-w-deszczu Mokne-w-deszczu viakix kix
7179 4986
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakix kix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl