Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

reeddpepper
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
reeddpepper
3134 dd49 500
reeddpepper
  W tych czasach mądra i fajna dziewczyna nie wygra z dupą i cyckami na wierzchu.
— 26 vs 19
reeddpepper
8092 343d 500
Reposted fromble ble viacompletelydifferent completelydifferent
reeddpepper
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
0249 4ae7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
4449 8764 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
7218 1d80
Reposted frombearded bearded viablackismycolour blackismycolour
reeddpepper
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je – słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King "Cztery pory roku"

November 21 2019

reeddpepper
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry
reeddpepper
0235 7d62 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc

November 17 2019

reeddpepper
4373 a02e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
[…] w dobrej relacji dwie strony dają coś od siebie, a nie tylko jedna bierze.
— Karolina Cwalina-Stępniak - "Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
reeddpepper
reeddpepper
reeddpepper
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
reeddpepper
8454 a108 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl